Bli ombud

Gå med i vårt ombudsnätverk! Din affärsverksamhet måste vara öppen för allmänheten för att du ska kunna bli ombud.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 0 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.

AFFÄRSMÖJLIGHETER

Du får inte bara möjlighet att utöka din kundkrets, öka din vinst och ge din gemenskap en säker och tillförlitlig penningöverföringstjänst, när du väljer Ria får du även följande förmåner:

  • Hjälp med reklam och publicitet för att locka kunder och utöka din penningöverföringsverksamhet.
  • En totalentreprenad helt utan uppstartskostnader eller dolda överraskningar.
  • Direktsupport när du behöver det.
  • En okomplicerad och snabb elektronisk process gör överföringarna enkla.
  • En erfaren, multinationell, flerspråkig kundservice.
  • Stöd av ett framåtsträvande och ekonomiskt hållbart företag som investerar i teknologi, personal och reklam.
  • En omfattande samling lönsamma ekonomiska tjänster utöver penningöverföring: postanvisningar, betalning av räkningar, valutahandel och checkinlösning.
  • Kunder som redan känner till och litar på Ria och som attraheras av Rias namn.

Du har redan den viktigaste delen av ekvationen: din verksamhet och dina kunder. Att vara auktoriserat Ria-ombud lockar fler kunder till din verksamhet.

Många av våra ombud använder Ria som sekundärverksamhet, men inser snart vilken potential för lönsamhet penningöverföringsindustrin erbjuder.

Även de ombud som väljer att inte fokusera sin verksamhet på penningöverföring upptäcker att de tjänar tillräckligt för att täcka rörelsekostnader som hyra eller personallöner.

Men det bästa av allt är att det inte finns någon risk i att börja eftersom Ria inte kräver någon ekonomisk förskottsinvestering.

Din inkomstpotential som ombud är upp till dig. Vi erbjuder väldigt konkurrenskraftiga avgifter till våra kunder och generösa kommissionsarvoden till våra ombud. Den kombinationen, samt utmärkta växelkurser och ett betrott namn, ger våra ombud möjlighet att växa snabbt och maximera sin lönsamhet.

Ria är ett av världens största penningöverföringsföretag. Sedan 1987 har vi erbjudit ett kostnadseffektivt, säkert och snabbt alternativ för att skicka pengar världen över. Tack vare våra ombud och deras kunder har Ria vuxit till att bli globalt ledande på penningförsändelser och ett namn som står för kvalitet och service.

I takt med att vårt stora nätverk av ombud och medarbetare växer fortsätter vi att vara hängivna våra kunder och en del av de gemenskaper de lever i.

Om du väljer att samarbeta med Ria kan vi tillsammans hjälpa människor att skicka sina välförtjänta pengar till den plats där de gör störst nytta.