Datenschutzrichtlinien

Euronet Payment Services Limited och Ria Financial Services Sweden AB
Integritetsmeddelande – v2.1 2018-05-18

I detta integritetsmeddelande gällande dataskydd (”Integritetsmeddelande”) beskriver vi på vilket sätt vi samlar in och använder dina personuppgifter, som vi får när du använder våra webbsidor eller mobilapplikationer eller på annat sätt interagerar med oss inom det Europeiska samarbetsområdet  (”EES”), samt hur vi delar din information och vilka åtgärder vi vidtar för att skydda informationen. 

1.    Vilka vi är och hur detta integritetsmeddelande tillämpas
Detta integritetsmeddelande gäller Euronet Payment Services Limited och Ria Financial Services Sweden AB (gemensamt eller individuellt beroende på kontext, ”RIA”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”), som båda är dotterbolag till Euronet Worldwide, Inc. (”Euronet”).  Ytterligare uppgifter om Euronet och företagen inom Euronet-gruppens globala nätverk ”Euronet-gruppen”) finns på: http://www.euronetworldwide.com. 

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifters integritet och säkerhet (så som definieras i avsnitt 2 nedan). Detta integritetsmeddelande beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar samt våra standarder för etiskt uppförande.

Euronet Payment Services Limited på adressen 5th Floor, 55 Baker Street, London W1U 7EU, utgör ”registeransvarig” för alla personuppgifter som tillhandahålls till oss, direkt, personligen eller via e-post, telefon eller post, samt genom följande webbplats: www.riamoneytransfer.co.uk (”webbplatsen”). Till exempel gäller detta personuppgifter som ges till oss när någon av de tjänster vi erbjuder används, inklusive men utan begränsning, tjänster för att skicka pengar. 

Ria Financial Services Sweden AB, på Sveavägen, 17, 8tr, 111 57 Stockholm, kommer att utgöra registeransvarig i relation till alla personuppgifter som tillhandahålls till oss, direkt, personligen eller via e-post eller post. Till exempel gäller detta personuppgifter som ges till oss när någon av de tjänster vi erbjuder används, inklusive men utan begränsning, valutväxlingstjänster

Detta innebär att RIA ansvarar för att besluta hur de ska lagra och använda personuppgifter om dig.

Du kan kontakta Euronet Group Data Protection Officer på följande sätt:

•    Genom e-post på:     DPO@euronetworldwide.com

•    Med post till:       Euronet Payment Services Limited                               
                          
5th Floor
55 Baker Street
London W1U 7EU
Attn.: Data Protection Officer

Genom att använda eller navigera på webbplatsen eller använda produkter eller tjänster som tillhandahålls av oss (gemensamt kallade ”tjänsterna”) intygar du att du har läst, förstått och accepterar att förbindas av detta integritetsmeddelande. Du ska inte tillhandahålla någon information om dig själv om du inte accepterar villkoren i detta integritetsmeddelande.

Vi vill uppmana dig att besöka webbplatsen regelbundet för att kontrollera om detta integritetsmeddelande har uppdaterats. Vi kommer att publicera uppdaterade versioner på webbplatsen och genom att fortsätta dina interaktioner med oss så accepterar du dessa nya integritetsmeddelande så som de ser ut då.

2.    Dataskyddsprinciper
”Personuppgifter” är all information som gör det möjligt för oss att identifiera dig eller mottagaren av en transaktion som görs genom oss, direkt eller indirekt, som t.ex. namn, e-post, adress, telefonnummer, någon form av identifikationsnummer eller en eller flera faktorer som är specifika för dig eller mottagarens fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska kulturella eller sociala identitet. 
Vi strävar efter att uppfylla tillämpliga dataskyddslagar och kommer att säkerställa att alla personuppgifter:
•    Används lagenligt, rättvist och transparent.
•    Enbart samlas in för giltiga syften som har förklarats tydligt för dig och inte används på något sätt som är inkompatibelt med dessa syften.
•    Är relevanta för de syften vi har berättat om och begränsad endast till dessa syften.
•    Är korrekta och uppdaterade.
•    Lagras endast så länge som behövs för de syften vi har informerat dig om.
•    Förvaras på ett säkert sätt.

3.    Vilka personuppgifter samlar vi in och hur samlar vi in dem?
Personuppgifter du ger oss. Vi kan samla in personuppgifter när du ger dem till oss, inklusive när du anger att du kan vilja använda några av våra tjänster, när du registrerar dig hos oss, när du fyller i formulär online, när du pratar med oss på telefon, när du pratar med oss personligen, när du skriver till oss och när du besöker webbplatsen samt, under vissa omständigheter, som beskrivs i detta integritetsmeddelande, när du har tillhandahållit din information till ett företag som är verksamt under RIA-märket eller riafinancial.com (vart och ett av dessa ett ”RIA-företag” och tillsammans kallade ”RIA-företag”). Vi kommer även att samla in uppgifter om transaktioner du utför genom webbplatsen och för att utföra sådana transaktioner.  
Vilken typ av personuppgifter vi samlar in beror på vilka produkter eller tjänster du har begärt av oss.  Alla personuppgifter som samlas in av oss behövs för att utföra ett avtal och utan dessa data kan vi inte tillhandahålla den önskade tjänsten. 
Vi kan samla in och bearbeta följande personuppgifter:
•    Personuppgifter som t.ex. data som kan identifiera dig och/eller mottagaren till din transaktion med oss. Detta kan t.ex. vara namn, titel, bostads- och/eller företagsadress, e-postadress, telefon och/eller fax samt övriga kontaktuppgifter, födelsedatum, kön, bilder, underskrift, pass-/visauppgifter;

•    Ekonomiska uppgifter, som t.ex. uppgifter relaterade till dig och mottagarens betalningsdata samt bankkonto som används för överföringar; och/eller

•    Ytterligare uppgifter som krävs enligt lag eller som krävs för våra efterlevnadsprocedurer som tillämpas för att förhindra pengatvätt, finansiering av terrorist- eller kriminell verksamhet, som t.ex. relationen till transaktionens mottagare, syftet med transaktionen och kontroll av ekonomiska medel. 
Kakor och liknande tekniker. När du använder vår webbplats eller mobilappar samlar vi in information med hjälp av kakor och liknande tekniker, inklusive besökarnas IP-adresser, webbläsartyp och -version, tidszonsinställning, skärmupplösningsinställning, plugintyper för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform. Vi kan använda dessa uppgifter i följande syften:
•    För att mäta användningen av vår webbplats och tjänsterna, inklusive antal besök, genomsnittlig tid som tillbringas på webbplatsen, sidor som har visats, uppgifter om interaktion på sidan (som t.ex. bläddring, klick och att föra musen över objekt), mm. och för att förbättra innehållet vi erbjuder.
•    För att förvalta webbplatsen och för intern verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, tester, forskning samt statistiska syften.
•    Som en del av vår ansträngning för att hålla webbplatsen säker. 
På grund av dess viktiga roll när det gäller att förbättra användbarheten eller webbplatsens processer så kan inaktivering av kakor förhindra dig från att använda vissa delar av vår webbplats.  Det innebär också att visa funktioner på vår webbplats inte fungerar om du inte accepterar användning av kakor.
För mer information vänligen läs vår kakpolicy. 

4.    Hur vi använder dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter och övriga uppgifter du tillhandahåller oss i följande syften, som tillåts av tillämplig lagstiftning:
•    När så behövs för att ingå ett avtal med dig: Vi kan använda dina uppgifter baserat på vårt behov av att utföra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig, för att genomföra dina transaktioner och andra begäranden som du kan ha gjort, för att svara på och hantera dina frågor eller önskemål samt för att kontakta dig när så behövs i anslutning till att vi ingår ett avtal med dig. Till exempel, om du ingår ett avtal om överföringstjänster så kommer vi behöva dela dina uppgifter med betalningsleverantören som betalar ut dina medel till den avsedda mottagaren i det land dit överföringen skickas, de kan komma att delas med våra agenter och/eller underleverantörer för att möjliggöra utbetalning av en kvalificerad betalningsorder till dig, de kan komma att delas med ett företag inom Euronet-gruppen för att tillhandahålla assistans i samband med tjänsterna utanför normal kontorstid och de kan komma att användas om det är nödvändigt för att kontakta dig i relation till vårt avtal. 

•    När så behövs för att uppfylla vissa lagenliga krav eller riktlinjer: Vi kan använda dina uppgifter för att uppfylla lagenliga krav och riktlinjer som är specifika för vår verksamhet. Till exempel när du anlitar överföringstjänster från oss så ska vi följa en viss nivå av due diligence som krävs enligt lag och/eller bemöta eventuella förutspådda risker som kan leda till att dina uppgifter rapporteras till myndigheter eller att vi ber dig om ytterligare information för att underlätta vårt arbete för att bedöma risker och/eller uppfylla våra skyldigheter vad gäller lagar och riktlinjer.   

•    När du har gett ditt samtycke till hantering: Om du har gett ditt samtyckte och inte har återtagit det kan vi kontakta dig för att tillhandahålla kommersiell information gällande våra tjänster eller tjänster och produkter som tillhandahålls av RIA-företag (se avsnitt 10 Direkt marknadsföring, nedan). 

•    När så behövs för ett legitimt intresse som RIA har: Om du tillhandahåller information till oss online eller genomför transaktioner med oss online kan vi använda dina uppgifter för att förbättra innehållet på vår webbplats och våra tjänster för att förbättra din upplevelse. Vi kan komma att använda data som t.ex. IP-adress, och anonyma demografiska uppgifter, för att skräddarsy din upplevelse av våra tjänster för att visa innehåll som vi tror att du kan vara intresserad av eller för att visa innehåll i enlighet med dina preferenser. Vi kan använda sammanslagna uppgifter för olika syften, inklusive för att analysera användarnas beteenden och egenskaper för att mäta intresse (och användning av) de tjänsternas olika delar och områden. Vi kan också använda data som har samlats in för att utvärdera och förbättra våra tjänster och analysera trafik till våra tjänster.

Om vi i framtiden använder dina personuppgifter för våra legitima intressen kommer vi sträva efter att anpassa våra intressen till dina intressen så att dina uppgifter inte under några omständigheter används på annat sätt än det du har samtyckt till eller som på annat sätt tillåts enligt tillämpliga lagar.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter så att de inte längre kan associeras med dig, och vi kan då i så fall använda dina uppgifter utan att meddela dig om detta. 

5.    Delas insamlade uppgifter med tredje part?
RIA-företag
Vi kan dela dina personuppgifter med andra RIA-företag för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla vissa av de tjänster du har begärt av oss, och du har angett att du önskar detta, för att tillhandahålla tjänsterna till dig utanför normal kontorstid i Storbritannien, och där du har gett ditt samtyckte, och inte återtagit detta, för direkt marknadsföring från RIA-företag.
Euronet-gruppen
RIA kan dela dina personuppgifter med Euronet och dotterbolag till Euronet-gruppen (vissa av dessa är baserade utanför EES – ytterligare information om detta anges i detta avsnitt 5), i de syften eller för att möjliggöra eller underlätta de syften som beskrivs i avsnitt 4 i detta integritetsmeddelande.  Detta kan även inkludera att dela personuppgifter med Euronet-gruppen för att uppfylla lagenliga krav eller riktlinjer.
Tredjepartsleverantörer
Vi kan dela dina personuppgifter med följande tredjepartsleverantörer för att hantera, möjliggöra eller underlätta vissa aspekter av tjänsterna (inklusive underhåll av servrar och bearbetning eller genomförande av transaktionsbeställningar):
•    Tjänsteleverantörer av efterlevnadsverifiering
•    Leverantörer av ekonomiska tjänster, som t.ex. banker 
•    Kreditkontroll eller skuldkontrollinstitut
Vi tillämpar skyddsfunktioner med sådana tredjepartsleverantörer vilket gör att de måste skydda dina personuppgifter.  För att erhålla en kopia av relevanta skyddsåtgärder ska du kontakta Euronet Group Data Protection Officer så som anges i Avsnitt 1 ovan. 
Affärsprocesser
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till en tredjepart vid försäljning, förvärv, sammanslagning eller omorganisation som involverar Euronet, ett företag inom Euronet-gruppen, eller några av deras respektive tillgångar. Under sådana omständigheter kommer vi att vidta rimliga lämpliga åtgärder för att se till att dina uppgifter skyddas på bästa sätt.
Lagar och riktlinjer
Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter i vissa specialfall om detta krävs av brottsbekämpande enheter, lag, domstolsorder eller andra statliga myndigheter, eller när vi har goda skäl att tro att utlämnade av uppgifterna på annat sätt är nödvändigt eller att rekommendera, t.ex. för att identifiera, kontakta eller föra rättslig talan mot någon som kan orsaka skada – eller på annat sätt negativt påverka – RIA, tjänsterna, en annan användare eller någon annan som kan skadas av sådan verksamhet (t.ex. för att identifiera stöld eller bedrägeri).
Dela personuppgifter utanför Storbritannien
På grund av produkternas och tjänsternas natur kan det hända att vi måste dela dina personuppgifter med mottagare i länder utanför Storbritannien, inklusive länder i EES och utanför EES. Det är normalt sett uppenbart vilka länder vi kommer att behöva skicka dina uppgifter till, baserat på vilken transaktion du har begärt. 
Precis som vi har beskrivit ovan så kan vi komma att dela dina personuppgifter inom Euronet-gruppen, vilket även kan innebära att överföra dina uppgifter utanför EES.  Om vi gör detta så säkerställer vi en liknande skyddsnivå som den som tillhandahålls i EES, till exempel, att den Europeiska Kommissionen har bedömt att mottagarlandet har en ”lämplig” skyddsnivå för personuppgifter eller genom att ingå avtal för att säkerställa en lämplig skyddsnivå och att säkerhet för dina personuppgifter.
Om vår användning av tredjepartsleverantörer innebär att vi delar dina personuppgifter utanför EES så kommer vi säkerställa att tjänsteleverantören ser till att dina personuppgifter är skyddade.

6.    Hur länge sparas personuppgifterna?
Personuppgifterna används för olika syften och hanteringen av dessa lyder under olika standarder och riktlinjer. I allmänhet behålls personuppgifterna så länge som behövs för att tillhandahålla din tjänst du behöver, för att uppfylla tillämpliga krav gällande lagstiftning, redovisning och rapportering och för att säkerställa att du har rimliga möjligheter att få åtkomst till personuppgifterna. 

För att fastställa lämplig period för att lagra personuppgifter beaktar vi mängd, karaktär och känslighet för dessa uppgifter, potentiell risk för skada från obehörig användning eller åtkomst av personuppgifterna, för vilket syfte vi hanterar personuppgifterna och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt, samt rådande lagenliga krav.  Till exempel:

•    Lagenliga krav och riktlinjer.  RIA ska spara personuppgifter och transaktionsdata så länge som krävs för att uppfylla alla skyldigheter gällande lagring och rapportering i enlighet med rådande lagstiftning, inklusive men utan begränsning, kommersiell, skatterelaterad och penningtvättsförebyggnade lagstiftning och riktlinjer.  I allmänhet är detta minst fem år från det datum som transaktionen genomförs eller affärsrelationen med dig avslutas.

•    Kundtjänst (hantering av kundrelationer, klagomålshantering, mm.).  RIA kommer att bearbeta och behålla dina personuppgifter så länge vi har en pågående relation med dig.  När denna relation har avslutats (till exempel genom att tjänsterna har levererats och betalats för till fullo, eller för att du har utövat din rätt att dra dig ur avtalet) kommer vi, i enlighet med alla eventuella krav på lagring av uppgifter enligt tillämpliga lagar, radera eller anonymisera dina personuppgifter. 

•    Marknadsföring  Personuppgifter som tillhandahålls oss i marknadsföringssyften kan lagras fram tills det att du begär att de raderas eller tills RIA blir medvetna om att några av dessa uppgifter är felaktiga.

Du kan erhålla en kopia av vår policy gällande lagring av uppgifter genom att kontakta vår Euronet Group Data Protection Officer.

7.    Sparas korrespondens som du skickar till oss?
Ja. Om du skickar oss korrespondens, bl.a. e-postmeddelanden och fax, kan vi behålla sådana data tillsammans med eventuella uppgifter om ditt konto. Vi kan också behålla kundtjänstkorrespondens och annan korrespondens som rör dig, oss och eventuella andra företag i Euronet-gruppen, våra partner och våra leverantörer. Vi kommer att behålla dessa uppgifter i enlighet med vår policy för lagring av uppgifter. 

8.       Datasäkerhet 
Vi strävar efter att hålla dina personuppgifter skyddade och tillämpa olika skyddsåtgärder för att förhindra förlust, felanvändning eller ändring av data som vi hanterar. 
Vi tillämpar moderna och säkra tekniker för att skydda våra system från intrång av icke auktoriserade individer och vi uppgraderar regelbundet vår säkerhet när bättre metoder blir tillgängliga. 
Våra datacenter och våra partners datacenter använder fysiska säkerhetsåtgärder med den allra senaste tekniken för att förhindra obehörig åtkomst till anläggningen. Dessutom sparas alla personuppgifter på en säker plats bakom brandväggar och andra sofistikerade säkerhetssystem med begränsad (need-to-know) administrativ åtkomst.
Alla RIA:s medarbetare som har tillgång till eller associeras med hantering av personuppgifter har en avtalsenlig skyldighet att respektera dina uppgifters integritet och följa de dataskyddsstandarder som vi har etablerat. 
Du bör dock vara medveten om att det inte finns några säkerhetsåtgärder som är perfekta eller omöjliga att tränga igenom. Därför, även om vi använder industristandardrutiner för att skydda sekretessen så kan vi inte garantera (och gör därmed inte det) dina personuppgifters absoluta säkerhet.

9.    Gäller detta integritetsmeddelande andra webbplatser?
Nej, Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Genom att klicka på en reklambanner för en tredje part eller vissa andra länkar så omdirigeras du till sådana webbplatser för tredje part.
Vi ansvarar inte för dataskyddspolicyn som andra webbplatser eller tjänster tillämpar. Du ska se till att läsa och förstå alla eventuella tillämpliga policyn från tredje part och sedan rikta eventuella frågor till relevanta tredjepartsadministratörer eller webbmästare innan du tillhandahåller några personuppgifter.

10.    Direkt marknadsföring 
Med ditt samtycke kan RIA eller ett RIA-företag ibland kontakta dig (via e-post, SMS, brev eller telefon) för att tillhandahålla riktad marknadsföring gällande våra tjänster eller tjänster från andra RIA-företag eller Euronet-gruppen. Sådan marknadsföringskommunikation skickas endast till dig om du har gett ditt samtycke (när du registrerade dig för våra tjänster eller vid någon annan tidpunkt) och om du inte har återtagit ditt medgivande eller om det finns ett annat legitimt skäl att skicka sådana kommunikationer till dig.
Alla marknadsföringsmeddelande som du får från oss kommer att inkludera särskilda instruktioner om hur du ska göra för att ta bort ditt namn från listan och du kan göra detta när som helst.
Du kan också ange att du inte vill ha marknadsföring genom att kontakta oss med hjälp av den metod som anges i Avsnitt 13 i detta Integritetsmeddelande.

Du bör också notera att vi inte skickar ut skräppost via tredje part och att vi inte lämnar ut eller accepterar användning av kunddata till tredje part för sådana syften.

11.    Vilka dataskyddsrättigheter har jag?
I enlighet med verifiering av din identitet så kan du begära åtkomst till eller uppdatera eller ändra dina personuppgifter. Du kan också utöva andra rättigheter du har under tillämpliga dataskyddslagar. Använd kontaktuppgifterna i Avsnitt 13 i detta integritetsmeddelande.
”De registrerade” har rätt att:
•    Begära åtkomst till alla personuppgifter vi har om dem, likväl som till relaterade uppgifter, inklusive syften för hantering av personuppgifter, mottagare eller mottagarkategorier som personuppgifterna har delats med, där så är möjligt, hur länge personuppgifterna kommer att lagras, källan till personuppgifterna och om automatiserat beslutsfattande tillämpas.
•    Erhålla, utan omotiverad fördröjning, ändringar av alla felaktiga personuppgifter som vi kan ha om dem.
•    Begära att personuppgifter som vi har tas bort om dessa personuppgifter inte behövs för oss, ett RIA-företag eller Euronet-gruppen för efterlevande av någon juridisk skyldighet under tillämpliga lagar eller för att etablera, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk. 
•    Under vissa omständigheter, förebygga eller begränsa bearbetning av dina personuppgifter, med undantag för de fall då hantering krävs för att etablera, utöva eller försvara en rättssak.
•    Under vissa omständigheter, begära överföring av personuppgifter direkt till en tredjepart där detta är tekniskt möjligt.
Vidare, om du anser att RIA inte har uppfyllt sina skyldigheter i enlighet med detta integritetsmeddelande eller tillämplig lagstiftning så har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet eller genom rättssystemet. Även om detta inte krävs så vill vi dock uppmuntra dig att meddela oss om du har några klagomål, och vi kommer då att besvara detta i enlighet med vår klagomålsprocedur (se Avsnitt 12 i detta integritetsmeddelande). 

12.    Procedur för dataskyddsrelaterade klagomål
Om du anser att vi inte har uppfyllt våra skyldigheter i enlighet med detta integritetsmeddelande eller tillämplig lagstiftning så har du rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet eller genom rättssystemet. 
Även om detta inte krävs så vill vi dock uppmuntra dig att meddela oss om du har några dataskyddsrelaterade klagomål, och vi kommer då att besvara detta i enlighet med vår klagomålsprocedur – du hittar våra kontaktuppgifter nedan.  
 Du kan skicka in klagomål eller frågor relaterade till dataskydd och integritet till vårt dataskyddsteam:
    
•    Genom e-post på:    dataprotection@riafinancial.com

•    Med post till:        Euronet Payment Services Limited 
                          
5th Floor
55 Baker Street
London W1U 7EU
Attn.: Data Protection Officer

(Om Euronet Payment Services Limited utgör registeransvarig för dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande. Till exempel om du har beslutat att använda vår tjänst för att överföra pengar); eller

Ria Financial Services Sweden AB 
5th Floor
55 Baker Street
London W1U 7EU
Attn.: Data Protection Officer

(Om Ria Financial Services Sweden AB utgör registeransvarig för dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande. Till exempel om du har beslutat att använda vår tjänst för valutaväxling)

Medarbetare på Euronet ska förmedla alla dataskyddsrelaterade klagomål eller frågor till vårt dataskyddsteam.
RIA kommer att sträva efter att skicka en bekräftelse inom 10 dagar efter att sådana har inkommit.
RIA kommer att genomföra en undersökning i enlighet med relevant lagstiftning och kommer att svara utförligt inom 28 dagar efter mottagande av klagomålet/frågan. 
Om ytterligare tid krävs för att undersöka ditt klagomål/frågan kommer RIA skriva till dig inom 28 dagar efter mottagande av klagomålet för att meddela dig om tidsramen för undersökningen, vilken inte ska vara längre än ytterligare två månader för att avsluta hela klagomålsproceduren. 
Om klagomålet avvisas kommer RIA ge dig en skriftlig förklaring till orsaken till detta.
Om klagomålet/frågan anses befogad kommer RIA vidta rimliga åtgärder för att försöka lösa denna på ett rimligt tillfredsställande sätt för dig.
Om du inte är nöjd med svaret/resultatet eller på annat sätt med hur klagomålet hanteras har du rätt att framföra klagomål till relevant dataskyddsmyndighet eller domstol. I Storbritannien är denna dataskyddsmyndighet Information Commissioner’s Office (webbplats: https://ico.org.uk/for-the-public/ och telefonnummer: 0303 123 1113) och i Suede är denna dataskyddsmyndighet Datainspektionen (webbplats: http://www.datainspektionen.se)
För övriga klagomål och frågor om våra tjänster, då dessa inte är relaterade till dataskydd och integritet, kontakta vår kundtjänst på +46 8 23 40 10.

13.    Kontakta oss
Om du har några frågor gällande detta integritetsmeddelande eller RIA:s datarutiner kan du kontakta vårt dataskyddsteam:
    
•    Genom e-post på:    dataprotection@riafinancial.com

•    Med post till:    Euronet Payment Services Limited

5th Floor
55 Baker Street
London W1U 7EU
Attn.: Data Protection Officer

(Om Euronet Payment Services Limited utgör registeransvarig för dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande. Till exempel om du har beslutat att använda vår tjänst för att överföra pengar); eller

Ria Financial Services Sweden AB 

5th Floor
55 Baker Street
London W1U 7EU
Attn.: Data Protection Officer

(Om Ria Financial Services Sweden AB utgör registeransvarig för dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande. Till exempel om du har beslutat att använda vår tjänst för valutaväxling)

Alla klagomål kommer att hanteras i enlighet med vår klagomålsprocedur som beskrivs i Avsnitt 12 av detta integritetsmeddelande.